Falenderime Per Punim Diplome

Teme diplome - universiteti aleksandër moisiu durrës, 5 falenderime një punim diplome është një punim akademik, që ka një strukturë dhe një qëllim të caktuar dhe përmes të cilit studenti edhe. Fakulteti shkencave politike juridike departamenti, Ky punim ka si qëllim të studiojë huamarrjen vendore dhe decentralizimin e pushtetit vendore si një sfidë dhe domosdoshmëri për autonomi financiare.. Universiteti i prishtinËs - pr-tech :: ballina, FalendËrime në radhë të parë dua të falënderoj familjen time, nënën e cila më ka përkrah tërë kohën, në çdo aspekt si dhe falënderoj shumë babain. Diktatura pa humor – ose mungesa e barsoletave shqiptare, Në këtë artikull shqyrtohet mungesa e barsoletave në shqipërinë post-socialiste në lidhje me regjimin socialist dhe liderët e tij. ndryshe nga vende të tjera.