Dich Nhau Trong Lop.html

Bảng báo giá kính an toan ( kính 2 lớp ), Stt: chỦng loẠi kÍnh: ĐƠn vỊ tÍnh: ĐƠn giÁ thÀnh phẨm (vnĐ) 1: kính dán an toàn 02 lớp mầu trắng trong dầy 6.38mm: m2: 550,000: 2.