Ese Per Alkoolin Drogen Dhe Duhanin.html

Stop injorancës - ndal paditurisë!, Në shumë aspekte të ndryshme, shqipëria është si një amerikë e vogël 50 vjet më parë. kështu pra, nisni të kujtoni atë kohë për të cilën. Stop injorancës - ndal paditurisë!: feja dhe kastioti, 1.për sa i përket pikës së parë, dëshira e madhe e barletit dhe e priftërinjve venedikas e evropianë që të justifikonin luftën tonë kombëtare.