Lektyra Shkollore Per Kl 7 Trimi I Mir Me Shok Shum Sulejman Pitarka