Lektyra Shkollore Per Klasen E 4 Verorja

News rss - ueb sajtet e komunave te republikes kosoves, Kryetari i komunës së ferizajt, muharem svarqa, këtë të hënë morri pjesë në trajnimin me teme “trajnimi për standardet e kualitetit të ushqimit.