Libraria E Akteve Ligjore

Ligjet.org, Fletorja zyrtare aktet më të klikuara kërkim i detajuar ndihmë: mohimi i përgjegjësive- kontakt © 2014 intech+sh.p.k.. Ligjet.org | libraria e akteve ligjore, Libraria e akteve ligjore shqiptare. fletorja zyrtare aktet më të klikuara kërkim i detajuar. Ligj per arsimin fillestar, tetevjecar dhe te mesem, Kapitulli 9 drejtimi i shkolles, funksionet, pajisjet dhe burimet edukative seksioni 9-1 drejtimi seksioni 9-2 udhezimi dhe libraria e shkolles.