Ministria Infrastruktures Per Paten Shofer

Ministria e infrastruktures, Ministria e infrastrukturës ministri i infrastrukturës, fehmi mujota, vizitoi komunën e kamenicës. Institucionet vendore - ministria e punëve të brendshme, Rruga: "luan haradinaj" p.n. 10000 prishtinë, republika e kosovës zyra për komunikim publik tel: + 381 (0)38 200 19 545 email: zip-mpb@rks-gov.net. Departamenti për menaxhimin e emergjencave - ministria e, Departamenti për menaxhimin e emergjencave. misioni: t’i prijmë përpjekjeve të kosovës për t’u përgatitur, parandaluar, reaguar dhe rimëkëmbur nga. Patentë shoferi, Dokumentet dhe procedurat për pajisjen me patentë shofer të republikës së kosovës për herë të parë dhe shtim të kategorive..

Vende pune, Mjeshter për vendosjen mjeshter për vendosjen e pllakave kërkohet të dëshmoj përmes punës […]. Automjetet, Mjet, në ligjin për sigurinë në komunikacionin rrugor, nënkupton çdo mjet transporti i destinuar për të lëvizur nëpër rrugë, përveç karrocave lëvizëse. Testi i autoshkolles, Testi i autoshkolles , autoshkolla , pytje pergjigje per patent shofer , rregullat e komunikacionit.

[prn] aeroporti ndërkombëtar i prishtinës | prishtina, Rehatohet aeroporti për 20 vjetet e ardhshme, koncesionohet aeroporti ndërkombëtar i prishtinës. konzorciumi “limak aeroports de lyon consortium” premtoi se. Www.kryeministri-ks.net, 10000. 1115000. 59250. 75000. 250000. 1238842. 500000. 100000. 30000000. 10000000. 13000000. 450000. 350000. 50000. 144000. 1000000. 10000. 77524. 5000. 1749495. Komuna ferizaj - lajmet - ueb sajtet e komunave te, Thirrje qytetarëve nga kryetari i komunës së ferizajt për kujdes gjatë shfrytëzimit të parkut të lirisë..