Ministria Infrastruktures Testet Per Patent Shofer

Ministria e infrastruktures, Njoftim për media. ministria e infrastrukturës, me qëllim të njoftimit sa më të plotë të opinionit publik dhe transparencës lidhur me kontratën për. Udhëzimet administrative - ministria e infrastruktures, Ministria e infrastrukturës ministri i infrastrukturës, fehmi mujota, vizitoi ministri i infrastrukturËs, fehmi mujota, pËruroi. Www.kryeministri-ks.net, 10000. 1115000. 59250. 75000. 250000. 1238842. 500000. 100000. 30000000. 10000000. 13000000. 450000. 350000. 50000. 144000. 1000000. 10000. 77524. 5000. 1749495.