Ministria Infrastruktures Testet Per Patent Shofer

Ministria e infrastruktures, Ministri i infrastrukturës, fehmi mujota, përuroi rrugën në fshatin dubravë të kaçanikut. sot ministri i infrastrukturës, fehmi mujota, së bashku me. Udhëzimet administrative - ministria e infrastruktures, Ministria e infrastrukturës autostrada "ibrahim rugova" aviacioni civil.