Nhungthangngunhatthegioi

Những thằng ngu nhất thế giới - youtube, Nhung thang ngu nhat the gioi 2013, nhung thang ngu nhat the gioi 2014..