Perkujtime Per Te Vdekurit Bota Sot.html

Studime islame | orientalizmi shqiptar | faqe 2, Nuk ekziston pothuajse as edhe një bashkësi e vetme njerëzore në botë që nuk është e lidhur për disa ideale të larta, qëllime dhe aspirata.. Filozofi | orientalizmi shqiptar, Ibrahim bajjumi madhkour . studimi i filozofisË islame* për një kohë të gjatë filozofia islame ishte e mbuluar nga një re dyshimi dhe paqartësie.. Devijimet shiite | refleksione islame | faqe 2, Një nga mënyrat për të zbuluar tekijen shiite! një njeri i thjeshtë sunnij që lexon librat e shiave, qofshin këta bashkëkohorë apo edhe të hershëm do të. Kurani - shqip - bismilahi rrahmani rrahim, Mbështetem në all-llahun nga djalli i mallkuar. 1. fatiha. 1:1. me emrin e all-llahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit! 1:2. falënderimi i takon all-llahut, zotit.

Full text of "kur'an----prijevod na preko 40 jezika", See other formats. full text of "kur'an----prijevod na preko 40 jezika".